Bebusch Hungária

Készült: Oroszlány, 2018. 06.07


A BEBUSCH Kft. elkötelezi magát a környezetvédelem jogi és egyéb követelményeinek betartására, a környezetszennyezés megelőzésére 

és folyamatosan törekszik környezeti teljesítményének javítására.


-  Meghatároztuk  környezeti szempontból lényeges érdekelt feleinket, figyelemmel kísérjük  konkrét és látens elvárásaikat.

-  Célunk az érdekelt feleink környezetvédelemmel kapcsolatos elvárásainak teljesítése és javítása optimális költségráfordítással, az ISO 14001:2015 szabvány, a munkavédelmi elvárások, a törvényi és jogszabályban rögzített előírások teljesítésével

-  Számba vettük környezeti szempontból értékeinket, lehetőségeinket, gyengeségeinket a cégünkre környezeti szempontból kockázatot jelentő veszélyekkel egyetemben.

-  A környezetvédelemmel szembeni elkötelezettség a cégvezetés és a Bebusch Hungária Kft. minden dolgozójának tudatosan vállalt magatartása.

- Maximálisan törekszünk a technológiánkból adódó környezetre veszélyt jelentő kockázatok feltárására, azok csökkentésére, elhárítására.

-  Kezeljük a jelentős hatást okozó környezeti tényezőinket, megkülönböztetett figyelemmel kísérjük keletkező hulladékainkat, terveink közt szerepel mennyiségük csökkentése illetve újrahasznosításuk elősegítése.

-  A csomagolásához szükséges alapanyagok és segédanyagok kiválasztásánál kizárólag azokat az anyagokat használjuk, amelyek   legkevésbé veszélyesek az egészségünkre és környezetünkre.

-  Figyelemmel kísérjük az energiafogyasztásunkat, különös tekintettel az elektromos energia felhasználásra.

-  Új beruházások, technológiai fejlesztések tervezése, bevezetése során minden környezeti tényezőt figyelembe veszünk.

-  A környezeti politikában megfogalmazottakkal összhangban környezeti célokat tűztünk ki magunk elé, az objektivitás érdekében az eredmények mérhetőségének rendszerét alakítottuk ki. A célok teljesülését folyamatos kontrol alatt tartjuk.

- A munkakörnyezet kialakításánál figyelembe vesszük az egészség védelmét és megteremtjük a biztonságos munkavégzés feltételeit, a környezet- és termék biztonság mindenkori szem előtt tartásával.

- Célunk, környezetközpontú rendszerünk valós adatokon alapuló folyamatos fejlesztése, a  dolgozók aktív részvétele a környezetvédelemben, a szennyezés megelőzésében, csökkentésében.

- Cégünk az önmagunkkal szemben felállított megkövetelt célokat teljesíteni és fejleszteni kívánja, így hozzájárulva a lényeges érdekelt feleink minél magasabb elégedettségének eléréséhez.


Fehér Zoltán

Ügyvezető igazgató


Tanúsítványaink:

KIR - MSZ EN ISO 14001:2015

EIR - EN ISO 50001:2012

elérhető a Cerfiticates menü alatt


vissza